Xem Tuổi Vợ Chồng

Xem nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp với chồng tuổi nào

Nữ tuổi Kỷ Mùi sinh vào các tháng 3, 7, 9 và tháng 10 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng. Năm sinh của vợ: 1979 Năm âm lịch: Kỷ Mùi Ngũ hành:Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời ) – Khi đang yêu

Xem nam tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp với vợ tuổi nào

Nam tuổi kỷ mùi sinh vào các tháng 3, 4, 6, 8, 9, 10 và tháng 12 âm lịch thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ. Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi kỷ mùi – Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận