Xem Tuổi Hợp Nữ Kỷ Mùi

Xem nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp với chồng tuổi nào

Nữ tuổi Kỷ Mùi sinh vào các tháng 3, 7, 9 và tháng 10 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng. Năm sinh của vợ: 1979 Năm âm lịch: Kỷ Mùi Ngũ hành:Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời ) – Khi đang yêu